fbpx
favourite mpf assets

【香港人最愛強積金資產類別】

港人愛港股基金,看似理所當然。係強積金供款裡面,每3蚊就有1蚊落入咗港股資產。根據積金局資料顯示,港股相關基金5年平均回報僅0.2%,仲底過保守基金嘅0.44%。究竟有咩令你對港股基金情有獨鍾?

 

如果你揸住港股基金,留言話俾我地知你嘅原因﹕

1) 港股現時價值吸引或前境樂觀

2) 唔知道有其他基金選擇

3) 知道有其他基金選擇,但係選擇唔多

4) 無所謂啦,反正啲$有排都唔攞得

 

強積金,你有得揀,你都應該要揀。