fbpx
How to handle your MPF accounts when you are retired

【MPF全攻略 : 退休時怎樣處理MPF?】

假設你好醒目咁打理你嘅MPF,到你退休時(年滿65歲)你個戶口已經儲咗幾百萬。呢個時候,你有幾個方法可以去處理你呢筆錢。

1. 富有型 – 保留戶口繼續投資
假設你好有米,生活無憂之餘個MPF又run得唔錯。你其實可以選擇保留戶口並且繼續投資。因為投資MPF比起其他資產(如基金、外匯、股票等)便宜,例如買賣沒有差價,沒有手續費,可以無限轉換等。而且MPF涵蓋範圍廣泛,由不同地區,主題嘅股票基金,到債券基金,貨幣基金甚至保本基金都有。所以你其實唔需要咁急拎番啲MPF出嚟。

2. 有計劃型 – 分期拎取
好多人會揀慢慢搣啲MPF,畢竟一有錢喺手就好想洗左佢。現時每一間受托人最少免費俾你每年分4次嚟攞,即係你可以一次拎3個月嘅洗費出嚟。某幾間受托人更加無次數限制,你鍾意拎幾多次都得。

3. 緊急型 – 即刻拎番哂
生活迫人,你可以一次過攞番哂全部MPF出嚟。只要填份form同遞交身份證明文件比你嘅受托人就可以。

如果你唔知你自己有幾多個MPF戶口,你可以向積金局查詢。而無論你選擇分期或者一次過領取,你嘅受托人都需要2-4個星期去處理。