fbpx

友邦北美股票基金

future_of_us_equity_fund_2022

【美股基金係咪氣數將盡?】

年初至今,人均強積金連續4個月都見紅。雖然美股表現仍然OUTPERFORM其他股市,但係去年嘅盈餘今年已經無咗一大半。而單計近一年回報,只有友邦嘅友邦北美股票基金同友邦美洲基金仍然賺緊錢,其他嘅已經開始倒蝕,同期S&P亦已錄得-0.01%回報,情況不容樂觀。

全文 >