fbpx
mpf_average_return

【強積金計劃基金平均回報頭五位】

強積金計劃基金平均回報,即係計劃內基金嘅總回報除以基金數目。

 

如果以平均回報嚟睇強積金計劃,【BCT(強積金)行業計劃】以-12.17%排列榜首。而【交通銀行愉盈退休強積金計劃】以-16.20%敬陪末座。但係揀強積金計劃,千祈唔好就咁睇平均回報。

 

好似今年咁,股市跌到柒彩。一啲計劃如果有多隻股票基金,平均回報自然被拉低,以【BCT(強積金)行業計劃】為例,基金數目只有12隻,而股票基金數目只係有3隻,股市影響較細。相反【信安強積金計劃800系列】及【友邦強積金優選計劃】,基金數目分別有19同23隻,其中股票基金數目亦都有6隻及9隻,對股票市場郁動較為敏感,因此平均回報能夠名列前茅更加係難能可貴。

 

其實,平均回報固然值得參考,但係最好加埋基金數目嚟睇。而且基本上你唔會將你啲錢平均放入每一隻基金裡面。你至多會揀3至4隻基金。因此,比較強積金計劃,睇吓有幾多基金俾你揀,同埋基金表現係咪比同類型基金好,反而更加實際。