fbpx
  積金 Analytics
  積金資訊
2022 equity fund

【2022上半年股票基金表現慘不忍睹】

整整4個月負回報,強積金終於係5月有少少回穩跡象。無論你揀左個邊個國家嘅股票基金,全部回報見紅,無一倖免。但係你可能估唔到,香港(追蹤指數)嘅股票基金(上年排尾3)竟然輸得最少,年初至今蝕大概8.37%。而上年輸得最甘嘅中國股票基金,今年繼續弱勢排尾2,情況令人憂慮。

全文 >
Mandatory Provident Fund (MPF) offsetting

【強積金對沖終於都通過咗啦!】

立法會今日三讀通過取消強積金對沖方案,當真可喜可賀。但係要留意,取消對沖真正落實生效要等到2025年。咁即係話,如果你咁唔好彩係呢2025年前俾人裁員,你部分嘅遺散費或長期服務金都會係僱主幫你供嘅強積金上面扣。

全文 >
which MPF Funds stand firm in bear market

【有邊啲MPF基金喺跌市仍然屹立不倒?】

最近一年全球股市經歷重大調整,基本上無論你泊咗啲錢係邊個國家嘅股票基金都無一倖免。可能你會以為股市跌,啲資金就會流向債市。點知過往所有債券基金見紅,你無睇錯,係所有。當然跌幅無股票基金咁多,由-0.60%至-14.59%不等。

全文 >
future_of_us_equity_fund_2022

【美股基金係咪氣數將盡?】

年初至今,人均強積金連續4個月都見紅。雖然美股表現仍然OUTPERFORM其他股市,但係去年嘅盈餘今年已經無咗一大半。而單計近一年回報,只有友邦嘅友邦北美股票基金同友邦美洲基金仍然賺緊錢,其他嘅已經開始倒蝕,同期S&P亦已錄得-0.01%回報,情況不容樂觀。

全文 >
2023年9月強積金人均回報
HKD 6,677
截至 2023-09-29
  其他連結
  支持我們