fbpx

強積金計劃基金平均回報

mpf_average_return

【強積金計劃基金平均回報頭五位】

強積金計劃基金平均回報,即係計劃內基金嘅總回報除以基金數目。如果以平均回報嚟睇強積金計劃,【BCT(強積金)行業計劃】以-12.17%排列榜首。而【交通銀行愉盈退休強積金計劃】以-16.20%敬陪末座。但係揀強積金計劃,千祈唔好就咁睇平均回報。

全文 >